Các dự án khác

Khách sạn Puppy

Tổng diện tích : 150m2

Khách sạn Puppy 5 tầng, mỗi tầng 30m2 dành cho các bạn chó, mèo.

Dự án khác